0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Matej Varcl
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۲:۰۰
Vladimir Kubat
۲
۳
Pavel Mozol
Finished
۱۱:۰۰
Otto Jarkovsky
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۰:۰۰
Ludek Madle
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۰:۰۰
Milan Smesny
۱
۳
Otto Jarkovsky
Finished
۱۰:۳۰
Josef Medek
۱
۳
Jan Zajicek
Finished
۰۰:۳۰
Pavel Mozol
۳
۱
Milan Smesny
Finished
۰۹:۳۰
Kostal Marek
۳
۱
Josef Grill
Finished
۱۳:۳۰
Lubor Sulava
۳
۲
Matej Varcl
Finished
۰۹:۳۰
Matej Varcl
۲
۳
Ludek Madle
Finished
۱۰:۳۰
Milan Smesny
۰
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۲:۰۰
Pavel Mozol
۱
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۳:۰۰
Josef Kvapil
۲
۳
Kostal Marek
Finished
۱۵:۰۰
Josef Grill
۳
۲
Josef Kvapil
Finished
۱۶:۰۰
Filip Theodor
۰
۳
Roman Hudeczek
Finished
۰۰:۰۰
Mihail Trinta
۰
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۱:۰۰
Tonar Lukas
۳
۱
Radim Pavelka
Finished
۰۱:۳۰
Milan Smrcek
۲
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۲:۳۰
Pavel Mozol
۳
۰
Otto Jarkovsky
Finished
۱۱:۳۰
Matej Varcl
۳
۱
Ludek Madle
Finished
۱۲:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۱۳:۰۰
Kostal Marek
۳
۲
Milan Regner
Finished
۱۵:۳۰
Vaclav Hruska Jr
۱
۳
Eric Maresh
Finished
۰۰:۰۰
Martin Sochor
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۲:۰۰
Pavel Fojt
۳
۱
Tomas Andrle
Finished
۰۳:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۱۱:۰۰
Otto Jarkovsky
۳
۱
Milan Smesny
Finished
۱۲:۳۰
Tomas Varnushka
۳
۲
Vladimir Postelt
Finished
۱۴:۰۰
Milan Regner
۰
۳
Josef Kvapil
Finished
۱۴:۰۰
Ondrej Kucirek
۲
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۰:۰۰
Plachy Jiri
۳
۰
Milan Smrcek
Finished
۰۱:۳۰
Radim Pavelka
۳
۲
Marek Sedlak
Finished
۰۲:۳۰
Tonar Lukas
۳
۱
Martin Sochor
Finished
۰۳:۰۰
Plachy Jiri
۳
۲
Miroslav Adamec
Finished
۰۳:۰۰
Tomas Andrle
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۰۴:۳۰
Jaroslav Prokupek
۰
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۴:۳۰
Tomas Andrle
۳
۰
Milan Smrcek
Finished
۰۵:۳۰
Radim Pavelka
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۶:۳۰
Ales Krejci
۳
۰
Miroslav Nejedly
Finished
۱۰:۰۰
Miroslav Nechas
۳
۱
Ales Krejci
Finished
۱۰:۳۰
Miroslav Cinibulk
۳
۱
Ales Hlawatschke
Finished
۱۳:۳۰
Dusan Stusek
۳
۰
Milan Zika
Finished
۱۴:۰۰
Josef Grill
۳
۲
Milan Regner
Finished
۱۴:۳۰
Ales Hlawatschke
۳
۱
Tomas Varnushka
Finished
۱۴:۳۰
Vladimir Postelt
۲
۳
Miroslav Cinibulk
Finished
۱۵:۰۰
Miroslav Cinibulk
۳
۱
Tomas Varnushka
Finished
۱۵:۳۰
Ales Hlawatschke
۰
۳
Vladimir Postelt
Finished
۱۶:۰۰
Miroslav Barta
۱
۳
Jiri Hyrsl
Finished
۱۸:۳۰
Jaroslav Novotny
۲
۳
Milan Longin
Finished
۱۹:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۱
Jiri Hyrsl
Finished
۱۹:۳۰
Miroslav Adamec
۲
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۵:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Radim Pavelka
Finished
۰۵:۳۰
Sebastian Kasnik
۳
۰
Tomas Lysek
Finished
۰۹:۳۰
Zbynek Pagac
۳
۲
Ondrej Kus
Finished
۱۰:۰۰
Tomas Lysek
۳
۲
Zbynek Pagac
Finished
۱۰:۳۰
Jan Lovl
۳
۱
Radim Pokorny
Finished
۱۴:۰۰
Radim Pokorny
۳
۱
Vlastimil Kaisler
Finished
۱۵:۰۰
Martin Zizka
۳
۱
Marek Wiederlechner
Finished
۱۸:۳۰
Ondrej Pros
۳
۲
Roman Jonas
Finished
۰۰:۰۰
Tibor Kolenic
۳
۰
Josef Zanda
Finished
۰۰:۳۰
Filip Theodor
۲
۳
Borek Moravec
Finished
۰۰:۳۰
Roman Jonas
۲
۳
Ondrej Pros
Finished
۰۰:۳۰
Roman Hudeczek
۱
۳
Ales Berbr
Finished
۰۱:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۰
Eric Maresh
Finished
۰۱:۰۰
Michal Jakes
۳
۲
Petr Kmoch Jr.
Finished
۰۱:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۰۲:۰۰
Marek Sedlak
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۳:۳۰
Milan Smrcek
۱
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۴:۰۰
Radim Pavelka
۳
۱
Martin Sochor
Finished
۰۴:۰۰
Martin Sochor
۱
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۵:۰۰
Marek Sedlak
۲
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۶:۰۰
Pavel Fojt
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۶:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۱
Tomas Andrle
Finished
۰۶:۳۰
Plachy Jiri
۳
۲
Pavel Fojt
Finished
۰۷:۰۰
Tonar Lukas
۳
۲
Marek Sedlak
Finished
۰۷:۰۰
Josef Musil
۰
۳
Miroslav Nechas
Finished
۰۹:۳۰
Miroslav Nejedly
۱
۳
Josef Musil
Finished
۱۱:۰۰
Ondrej Kus
۲
۳
Sebastian Kasnik
Finished
۱۱:۰۰
Josef Musil
۰
۳
Ales Krejci
Finished
۱۱:۳۰
Lubor Sulava
۳
۰
Ludek Madle
Finished
۱۱:۳۰
Sebastian Kasnik
۲
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۱:۳۰
Miroslav Nechas
۳
۱
Miroslav Nejedly
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Lysek
۳
۲
Ondrej Kus
Finished
۱۲:۰۰
Josef Musil
۳
۰
Miroslav Nejedly
Finished
۱۲:۲۶
Ondrej Kus
۲
۳
Tomas Lysek
Finished
۱۲:۳۰
Miroslav Nechas
۳
۲
Ales Krejci
Finished
۱۳:۰۰
Sebastian Kasnik
۳
۰
Zbynek Pagac
Finished
۱۳:۰۰
Vlastimil Kaisler
۳
۱
Vitezslav Malina
Finished
۱۳:۳۰
Vitezslav Malina
۰
۳
Jan Lovl
Finished
۱۴:۳۰
Milan Zika
۳
۲
Sturma Patrik
Finished
۱۵:۰۰
Sturma Patrik
۲
۳
Dusan Stusek
Finished
۱۵:۳۰
Vlastimil Kaisler
۰
۳
Jan Lovl
Finished
۱۵:۳۰
Vitezslav Malina
۳
۲
Radim Pokorny
Finished
۱۶:۰۰
Tomas Varnushka
۰
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۱۶:۳۰
Sturma Patrik
۳
۲
Michal Vedmoch
Finished
۱۶:۳۱
Vlastimil Kaisler
۳
۱
Vitezslav Malina
Finished
۱۶:۳۱
Josef Kvapil
۳
۰
Milan Regner
Finished
۱۶:۳۳
Dusan Stusek
۳
۰
Milan Zika
Finished
۱۷:۰۰
Miroslav Cinibulk
۳
۱
Vladimir Postelt
Finished
۱۷:۰۰
Kostal Marek
۰
۳
Josef Grill
Finished
۱۷:۰۰
Jan Lovl
۲
۳
Radim Pokorny
Finished
۱۷:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۰
۳
Miroslav Barta
Finished
۱۷:۳۰
Alois Kanak
۳
۰
Tomas Navrat
Finished
۱۷:۳۰
Jiri Hiblbauer
۳
۱
Martin Zizka
Finished
۱۷:۳۰
Jaroslav Novotny
۱
۳
Daniel Pazout
Finished
۱۷:۳۰
Marek Wiederlechner
۰
۳
Jan Manhal Snr
Finished
۱۸:۰۰
Jiri Hyrsl
۳
۲
Jan Steffan
Finished
۱۸:۰۰
Jiri Motak
۱
۳
Vladimir Stefanik
Finished
۱۸:۰۰
Tomas Navrat
۱
۳
Jiri Motak
Finished
۱۸:۳۰
Daniel Pazout
۰
۳
Milan Longin
Finished
۱۸:۳۰
Vladimir Stefanik
۳
۱
Alois Kanak
Finished
۱۹:۰۰
Tibor Kolenic
۳
۰
Jaroslav Novotny
Finished
۱۹:۰۰
Jan Manhal Snr
۱
۳
Jiri Hiblbauer
Finished
۱۹:۰۰
Jan Steffan
۳
۱
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۱۹:۰۰
Alois Kanak
۳
۰
Jiri Motak
Finished
۱۹:۳۰
Jiri Hiblbauer
۳
۲
Marek Wiederlechner
Finished
۱۹:۳۰
Tomas Navrat
۳
۰
Vladimir Stefanik
Finished
۲۰:۰۰
Martin Zizka
۳
۰
Jan Manhal Snr
Finished
۲۰:۰۰
Daniel Pazout
۰
۳
Tibor Kolenic
Finished
۲۰:۰۰
Miroslav Barta
۱
۳
Jan Steffan
Finished
۲۰:۰۰
Europe
TT Elite Series
Karol Wisniewski
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۱:۰۰
Szymon Radlo
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۳۰
Jakub Maslowski
۳
۱
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۹:۴۰
Mikolaj Szalinski
۳
۲
Damian Swierczek
Finished
۰۱:۴۰
Wojciech Gluszek
۳
۲
Piotr Strus
Finished
۰۲:۱۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Jakub Maslowski
Finished
۱۲:۵۰
Jan Zandecki
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۸:۵۰
Lukasz Jarocki
۲
۳
Piotr Chlodnicki
Finished
۱۰:۳۰
Damian Wojdyla
۱
۳
Jakub Maslowski
Finished
۱۲:۰۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Daniel Lis
Finished
۱۳:۲۰
Jan Zandecki
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۹:۵۰
Jakub Maslowski
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۱:۲۰
Lukasz Jarocki
۰
۳
Michal Galas
Finished
۱۱:۴۰
Jakub Wozniak
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۸:۴۰
Piotr Strus
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۰:۰۰
Seroka Szymon
۲
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۰:۱۰
Lukasz Jarocki
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۰۸:۴۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Daniel Bak
Finished
۰۹:۱۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۰۹:۲۰
Jan Zandecki
۳
۲
Daniel Lis
Finished
۱۲:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۰:۵۰
Mateusz Rutkowski
۲
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۷:۴۰
Szymon Kolasa
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۵:۵۰
Grzegorz Poliniewicz
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۴۰
Michal Galas
۰
۳
Jakub Maslowski
Finished
۰۹:۰۰
Michal Galas
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۰:۱۰
Michal Galas
۳
۰
Piotr Chlodnicki
Finished
۱۳:۱۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۴:۲۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Daniel Bak
Finished
۱۵:۱۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Jakub Wozniak
Finished
۱۵:۲۰
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Damian Swierczek
Finished
۰۱:۰۰
Piotr Strus
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۳۵
Karol Wisniewski
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۲:۵۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۰۸:۰۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۸:۲۰
Szymon Kolasa
۱
۳
Daniel Lis
Finished
۰۹:۳۰
Damian Korczak
۱
۳
Piotr Chlodnicki
Finished
۱۲:۲۰
Daniel Bak
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۳:۰۰
Piotr Chlodnicki
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۵:۰۰
Jakub Maslowski
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۱۵:۳۰
Damian Wojdyla
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۶:۲۰
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Piotr Chlodnicki
Finished
۱۶:۵۰
Mateusz Rutkowski
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۸:۰۰
Piotr Chlodnicki
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۱۹:۱۰
Wojciech Gluszek
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۱۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Michal Minda
Finished
۰۲:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۰۳:۰۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۲۰
Daniel Lis
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۱۰:۲۰
Szymon Kolasa
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۱۰:۴۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Michal Galas
Finished
۱۰:۵۰
Jan Zandecki
۲
۳
Szymon Kolasa
Finished
۱۱:۳۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۳:۳۰
Szymon Kolasa
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۱۳:۴۰
Jakub Wozniak
۰
۳
Michal Galas
Finished
۱۴:۴۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۱۵:۴۰
Jakub Wozniak
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۶:۳۰
Szymon Kolasa
۱
۳
Jakub Maslowski
Finished
۱۷:۲۰
Jakub Wozniak
۰
۳
Piotr Chlodnicki
Finished
۱۷:۴۰
Damian Wojdyla
۲
۳
Daniel Bak
Finished
۱۷:۵۰
Michal Galas
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۸:۲۰
Daniel Bak
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۱۸:۵۰
Szymon Kolasa
۳
۰
Daniel Bak
Finished
۲۰:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۰۰
Szymon Radlo
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۳:۲۰
Wojciech Gluszek
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۴۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۰۵:۴۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۶:۵۰
Daniel Lis
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۱۱:۵۰
Jan Zandecki
۳
۱
Daniel Bak
Finished
۱۴:۰۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Michal Galas
Finished
۱۷:۱۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Jakub Maslowski
Finished
۱۸:۱۰
Seroka Szymon
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۵۰
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۳:۱۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۳۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۳:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۴:۲۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۴:۴۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۵:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۱۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۳۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Szymon Kolasa
Finished
۱۲:۱۰
Szymon Kolasa
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۱۴:۵۰
Piotr Chlodnicki
۱
۳
Michal Galas
Finished
۱۶:۱۰
Jakub Maslowski
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۶:۴۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۱۷:۰۰
Szymon Kolasa
۳
۱
Damian Wojdyla
Finished
۱۸:۳۰
Marcin Jadczyk
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۱۹:۲۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Michal Galas
Finished
۱۹:۳۰
Jakub Maslowski
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۹:۴۰
Grzegorz Poliniewicz
-
-
Seroka Szymon
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Jakub Wozniak
-
-
Mikolaj Szalinski
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Russia
Liga Pro
Dmitriy Kugurushev
۲
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۹:۱۵
Dmitry Tunitsin
۳
۱
Sergey Martyukhin
Finished
۱۲:۴۵
Konstantin Olshakov
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۹:۱۵
Armen Pomazkov
۳
۱
Aleksey Lobanov
Finished
۱۴:۱۵
Alexander Serebrennikov
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۰۰
Savinsky Aleksandr
۳
۲
Rustam Bedretdinov
Finished
۱۰:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۱۵
Maksim Mameka
۳
۰
Evgeny Anisimov
Finished
۰۱:۱۵
Vladimir Ippolitov
۰
۳
Andrey Zabrodin
Finished
۰۸:۴۵
Oleg Kharlakin
۱
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۰:۱۵
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Kharlakin
۳
۱
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۸:۱۵
Andrey Zabrodin
۲
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۹:۴۵
Maksim Dukhin
۱
۳
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۱:۰۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Timur Molchanov
Finished
۰۳:۰۰
Gennady Karpovkin
۱
۳
Alexandr Vorozheykin
Finished
۰۸:۰۰
Oleg Borisovich Manuylov
۱
۳
Rustam Bedretdinov
Finished
۰۹:۳۰
Dmitriy Kugurushev
۰
۳
Andrey Zabrodin
Finished
۱۰:۴۵
Evgeny Glazun
۰
۳
Andrei Ermolaev
Finished
۱۳:۰۰
Andrey Yurevich Lisov
۱
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۴:۱۵
Evgeny Anisimov
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۴۵
Alexandr Vorozheykin
۲
۳
Vladimir Zhigalov
Finished
۱۰:۳۰
Dmitriy Ermolov
۰
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۱۳:۱۵
Sergey Martyukhin
۲
۳
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۳:۴۵
Daniil Mikheev
۰
۳
Evgeny Glazun
Finished
۱۴:۳۰
Vyacheslav Chernov
۳
۲
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۴۵
Alexander Serebrennikov
۱
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۴:۳۰
Savinsky Aleksandr
۰
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Zhigalov
۳
۰
Gennady Karpovkin
Finished
۰۹:۳۰
Aleksey Lobanov
۳
۰
Igor Abelmasov
Finished
۱۲:۴۵
Igor Abelmasov
۲
۳
Armen Pomazkov
Finished
۱۳:۴۵
Konstantin Bystrushkin
۳
۲
Vadim Putilovsky
Finished
۱۴:۳۰
Dmitriy Ermolov
۱
۳
Igor Abelmasov
Finished
۱۴:۴۵
Sergey Muslikov
۳
۱
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۸:۰۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Maksim Dukhin
Finished
۰۴:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Andrey Pravdnov
Finished
۰۴:۱۵
Armen Pomazkov
۳
۰
Dmitriy Ermolov
Finished
۱۲:۱۵
Ivan Stepanov
۰
۳
Oleg Soldusov
Finished
۱۸:۳۰
Timur Molchanov
۳
۱
Maksim Dukhin
Finished
۰۰:۰۰
Roman Astreev
۳
۱
Andrey Pravdnov
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Popov
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۲۰
Andrey Pravdnov
۳
۱
Lopatin Sergey
Finished
۰۱:۱۵
Timur Molchanov
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۱:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۴۵
Lopatin Sergey
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۱۵
Evgeny Anisimov
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Maksim Dukhin
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۲:۳۰
Andrey Pravdnov
۳
۲
Stepan Kutepov
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Mameka
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Roman Astreev
Finished
۰۳:۱۵
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Popov
۲
۳
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۳:۳۰
Stepan Kutepov
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۴۵
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۴:۱۵
Lopatin Sergey
۳
۲
Roman Astreev
Finished
۰۴:۴۵
Artem Chernov
۳
۱
Konstantin Olshakov
Finished
۰۸:۱۵
Mikhail Smirnov
۳
۲
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۸:۳۰
Yaroslav Troyanov
۳
۰
Danila Andreev
Finished
۰۸:۴۵
Alexandr Vorozheykin
۰
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۰۹:۰۰
Rustam Bedretdinov
۳
۲
Andrei Khanevskii
Finished
۰۹:۰۰
Danila Andreev
۰
۳
Artem Chernov
Finished
۰۹:۴۵
Gennady Karpovkin
۳
۱
Mikhail Smirnov
Finished
۱۰:۰۰
Andrei Khanevskii
۰
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۰:۰۰
Artem Chernov
۳
۱
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۱۵
Konstantin Olshakov
۳
۰
Danila Andreev
Finished
۱۰:۴۵
Oleg Borisovich Manuylov
۲
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۱۱:۰۰
Dmitry Bogatov
۳
۲
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۲:۰۰
Andrey Yurevich Lisov
۰
۳
Artem Denisov
Finished
۱۲:۱۵
Gennadiy Kalinnikov
۲
۳
Vadim Putilovsky
Finished
۱۲:۳۰
Konstantin Bystrushkin
۰
۳
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۱۳:۰۰
Artem Denisov
۳
۱
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۳:۱۵
Vadim Putilovsky
۳
۱
Dmitry Bogatov
Finished
۱۳:۳۰
Makarkin Vladimir
۳
۱
Evgeny Glazun
Finished
۱۳:۳۰
Andrei Ermolaev
۳
۰
Daniil Mikheev
Finished
۱۴:۰۰
Dmitry Bogatov
۲
۳
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۱۴:۰۰
Artem Denisov
۰
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۱۴:۴۵
Makarkin Vladimir
۳
۰
Andrei Ermolaev
Finished
۱۵:۰۰
Victor Bogdenko
۳
۰
Ivan Stepanov
Finished
۱۶:۰۰
Valeriy Zanev
۲
۳
Oleg Shutov
Finished
۱۶:۱۵
Denis Molodtsov
۲
۳
Anton Sokolov
Finished
۱۶:۱۵
Sergey Lanovenko
-
-
Oleg Soldusov
inprogress
۱۶:۳۰
Mikhail Chernyavskiy
۱
۳
Oleg Belugin
Finished
۱۶:۳۰
Vladimir Eremin
۳
۰
Aleksey Kazakov
Finished
۱۶:۴۵
Damir Bedretdinov
۱
۳
Vladimir Zhigalov
Finished
۱۶:۴۵
Oleg Shutov
۱
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۱۷:۱۵
Anton Sokolov
۳
۰
Vladimir Eremin
Finished
۱۷:۱۵
Oleg Belugin
۳
۱
Orlov Oleg
Finished
۱۷:۳۰
Oleg Soldusov
۲
۳
Victor Bogdenko
Finished
۱۷:۳۰
Aleksey Kazakov
۳
۲
Denis Molodtsov
Finished
۱۷:۴۵
Vladimir Zhigalov
۰
۳
Valeriy Zanev
Finished
۱۷:۴۵
Denis Molodtsov
۲
۳
Vladimir Eremin
Finished
۱۸:۱۵
Valeriy Zanev
۳
۱
Damir Bedretdinov
Finished
۱۸:۱۵
Anton Sokolov
۲
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۱۸:۴۵
Oleg Shutov
۱
۳
Vladimir Zhigalov
Finished
۱۸:۴۵
Oleg Belugin
۰
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۹:۰۰
Igor Zemit
۳
۰
Mikhail Gusev
Finished
۲۰:۰۰
Maksim Smyshnikov
۱
۱
Yurii Merkushin
inprogress
۲۰:۱۵
Vladislav Shelipov
-
-
Kutenkov Dmitry
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Alexander Ekzhanov
۰
۰
Vladimir Vologzhanin
inprogress
۲۰:۳۰
Ivan Soldatov
-
-
Shkurko Arte
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Vladislav Chakhur
-
-
Evgenii Kryuchkov
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Mikhail Gusev
-
-
Alexander Ekzhanov
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Ivan Afanasiyev
-
-
Ivan Soldatov
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Yurii Merkushin
-
-
Vladislav Chakhur
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Turkey
WTT Feeder Antalya
Darius Movileanu
۳
۱
Cheng-Ting Liao
Finished
۱۴:۰۰
Can Akkuzu
-
-
Wang-Wei Peng
Finished
۱۱:۰۵
Harmeet Desai
-
-
Sanzhar Zhubanov
Finished
۱۱:۰۵
Jules Rolland
۲
۳
Adrien Rassenfosse
Finished
۱۴:۰۰
Eduard Ionescu
-
-
Leo De Nodrest
Finished
۱۱:۰۵
Cheng-Jui Kao
-
-
Chih-Wei Yeh
Finished
۱۱:۰۵
Quek Izaac
-
-
Chia-Sheng Lee
Finished
۱۱:۴۰
Filip Zeljko
-
-
Luka Mladenovic
Finished
۱۱:۴۰
Felix Wetzel
-
-
Irvin Bertrand
Finished
۱۱:۴۰
Bardet Lilian
۳
۱
Cedric Meissner
Finished
۱۳:۲۵
Zhe Yu Clarence Chew
۳
۰
Ibrahima Diaw
Finished
۱۳:۲۵
Taehyun Kim
۲
۳
Yew En Koen Pang
Finished
۱۳:۲۵
Anton Limonov
۰
۳
Andreas Levenko
Finished
۱۳:۲۵
Piccolin Jordy
۳
۲
Martin Allegro
Finished
۱۴:۰۰
Cheng-Jui Kao
۳
۲
Yew En Koen Pang
Finished
۱۷:۲۵
Tzu-Yi Yang
۳
۱
Darius Movileanu
Finished
۱۷:۳۰
Turkey
WTT Feeder Antalya Women, Doubles
Wegrzyn A./Wegrzyn K.
-
-
Huang Y-W./Liu H-Y.
Finished
۱۷:۰۵
Pavade P./Lutz C.
-
-
Mantz C./Yuan W.
Finished
۱۷:۰۵
Harimoto M./Ando M.
-
-
Brateyko S./Scholz V.
Finished
۱۷:۰۵
Ukraine
WIN CUP
Oleksandr Liushnia
۳
۱
Sergey Zavinskiy
Finished
۰۰:۰۰
Yuryi Shchepanskyi
۲
۳
Denys Scherbak
Finished
۰۰:۱۵
Sergey Zavinskiy
۰
۳
Igor Tridukh
Finished
۰۰:۳۰
Denys Scherbak
۱
۳
Vladislav Kalugin
Finished
۰۰:۴۵
Yuryi Shchepanskyi
۲
۳
Oleksandr Ivashkin
Finished
۰۱:۱۵
Yuryi Shchepanskyi
۳
۱
Vladislav Kalugin
Finished
۰۱:۴۵
Sergey Pisklov
۳
۲
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۲:۰۰
Denys Scherbak
۱
۳
Oleksandr Ivashkin
Finished
۰۲:۱۵
Bogdan Gusak
۳
۱
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۲:۳۰
Oleksandr Ivashkin
۲
۳
Vladislav Kalugin
Finished
۰۲:۴۵
Denys Scherbak
۲
۳
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۰۳:۱۵
Bogdan Gusak
۱
۳
Sergey Pisklov
Finished
۰۳:۳۰
Roman Shtukovanyi
۳
۲
Sergey Pisklov
Finished
۰۵:۰۰
Roman Shtukovanyi
۳
۰
Bogdan Gusak
Finished
۰۵:۳۰
Sergey Pisklov
۲
۳
Bogdan Gusak
Finished
۰۶:۳۰
Anatoly Levshin
۳
۲
Andrey Shamray
Finished
۰۷:۳۰
Serhii Chernayvskiy
۱
۳
Kovalchuk Nazarii
Finished
۰۸:۰۰
Anatoly Levshin
۳
۰
Kovalchuk Nazarii
Finished
۰۸:۳۰
Maksym Deynega
۰
۳
Zakhar Tiuliahin
Finished
۰۸:۴۵
Serhii Chernayvskiy
۲
۳
Andrey Shamray
Finished
۰۹:۰۰
Nazarii Haievyi
۱
۳
Oleksandr Liushnia
Finished
۰۹:۱۵
Anatoly Levshin
۰
۳
Serhii Chernayvskiy
Finished
۰۹:۳۰
Maksym Deynega
۰
۳
Oleksandr Liushnia
Finished
۰۹:۴۵
Kovalchuk Nazarii
۱
۳
Andrey Shamray
Finished
۱۰:۰۰
Nazarii Haievyi
۲
۳
Zakhar Tiuliahin
Finished
۱۰:۱۵
Andrey Shamray
۳
۲
Anatoly Levshin
Finished
۱۰:۳۰
Maksym Deynega
۰
۳
Nazarii Haievyi
Finished
۱۰:۴۵
Kovalchuk Nazarii
۳
۰
Serhii Chernayvskiy
Finished
۱۱:۰۰
Oleksandr Liushnia
۲
۳
Zakhar Tiuliahin
Finished
۱۱:۱۵
Kovalchuk Nazarii
۳
۱
Anatoly Levshin
Finished
۱۱:۳۰
Zakhar Tiuliahin
۳
۱
Maksym Deynega
Finished
۱۱:۴۵
Andrey Shamray
۳
۰
Serhii Chernayvskiy
Finished
۱۲:۰۰
Oleksandr Liushnia
۳
۲
Nazarii Haievyi
Finished
۱۲:۱۵
Serhii Chernayvskiy
۲
۳
Anatoly Levshin
Finished
۱۲:۳۰
Oleksandr Liushnia
۲
۳
Maksym Deynega
Finished
۱۲:۴۵
Andrey Shamray
۱
۳
Kovalchuk Nazarii
Finished
۱۳:۰۰
Zakhar Tiuliahin
۱
۳
Nazarii Haievyi
Finished
۱۳:۱۵
Nazarii Haievyi
۳
۰
Maksym Deynega
Finished
۱۳:۴۵
Zakhar Tiuliahin
۲
۳
Oleksandr Liushnia
Finished
۱۴:۱۵
Nikolay Galynsky
۳
۰
Denys Scherbak
Finished
۱۵:۱۵
Denys Scherbak
۱
۳
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۱۵:۴۵
Nikolay Galynsky
۳
۱
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۱۶:۱۵
Yuryi Shchepanskyi
۰
۳
Denys Scherbak
Finished
۱۷:۴۵
Denys Scherbak
۳
۱
Nikolay Galynsky
Finished
۱۸:۱۵
Oleksandr Ivashkin
۳
۱
Valeriy Tatarinov
Finished
۱۹:۳۰
Yuryi Shchepanskyi
۳
۰
Nikolay Galynsky
Finished
۱۹:۴۵
Valeriy Tatarinov
۳
۲
Vladislav Kalugin
Finished
۲۰:۰۰
Oleksandr Ivashkin
۰
۰
Vladislav Kalugin
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Artem Maksimenko
-
-
Valeriy Tatarinov
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Armenia
Armenia ITT CUP
Davit Vardanyan
۳
۰
Jon Mirzoyan
Finished
۰۰:۱۰
Ararat Smoyan
۱
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۰:۵۰
Alexander Sahakyan
۰
۳
Ashot Shapaghatyan
Finished
۰۰:۵۰
Alexander Sahakyan
۱
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۱:۳۰
Ernest Apriyan
۱
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۱:۵۰
Vahe Hambardzumyan
۳
۱
Alexander Sahakyan
Finished
۰۲:۱۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۱
Ararat Smoyan
Finished
۰۲:۳۰
Samvel Parsadanyan
۳
۱
Vahe Hambardzumyan
Finished
۰۲:۵۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۱
Ararat Smoyan
Finished
۰۳:۱۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۰
Vahe Hambardzumyan
Finished
۰۳:۳۰
Ernest Apriyan
۱
۳
Samvel Parsadanyan
Finished
۰۳:۳۰
Sergey Simonyan
۳
۱
Hovhannes Julhakyan
Finished
۰۸:۳۰
David Ghotanyan
۲
۳
Andranik Sahakyan
Finished
۰۸:۳۰
Murad Asatryan
۱
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۸:۵۰
Gevorg Abrahamyan
۳
۱
Harutyun Harutyunyan
Finished
۰۹:۱۰
Murad Asatryan
۱
۳
Gevorg Abrahamyan
Finished
۰۹:۵۰
David Ghotanyan
۳
۱
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۰:۱۰
Andranik Sahakyan
۱
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۰:۳۰
Sergey Simonyan
۳
۲
Avet Vasilyan
Finished
۱۱:۳۰
Hovhannes Julhakyan
۱
۳
Avet Vasilyan
Finished
۱۲:۵۰
Mnatsakan Ghazaryan
۳
۱
Sergey Simonyan
Finished
۱۳:۵۰
Gevorg Abrahamyan
۳
۰
Avet Vasilyan
Finished
۱۴:۱۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Sergey Simonyan
Finished
۱۴:۳۰
Mnatsakan Ghazaryan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۴:۵۰
World
TT-CUP
Matej Beran
۲
۳
Ales Brandtl
Finished
۰۰:۲۰
Muhlhauser Zdenek
۱
۳
Marat Filip
Finished
۰۰:۲۵
Emil Nowak
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۰۰:۳۰
Martin Filipek
۰
۳
Milos Frydl
Finished
۰۰:۵۵
Matej Beran
۳
۰
Ales Brandtl
Finished
۰۰:۵۹
Bartlomiej Mleczko
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۰۱:۰۰
Muhlhauser Zdenek
۱
۳
Marat Filip
Finished
۰۱:۲۵
Milos Frydl
۳
۰
Martin Filipek
Finished
۰۱:۵۵
Valois Kayque
۳
۱
Bartek Wisniewski
Finished
۰۲:۳۰
Maciej Lamer
۱
۳
Mecik Patryk
Finished
۰۲:۵۰
Marcin Raczek
۳
۲
Stapor Rafal
Finished
۰۳:۰۰
Luis Meneses
۲
۳
Tony Hu
Finished
۰۳:۰۵
Valois Kayque
۳
۰
Stapor Rafal
Finished
۰۳:۳۰
Bartek Wisniewski
۳
۲
Marcin Raczek
Finished
۰۴:۰۰
Valois Kayque
۲
۳
Marcin Raczek
Finished
۰۴:۳۰
Stapor Rafal
۰
۳
Bartek Wisniewski
Finished
۰۵:۰۰
Valois Kayque
۲
۳
Stapor Rafal
Finished
۰۶:۳۰
Bartek Wisniewski
۱
۳
Marcin Raczek
Finished
۰۷:۰۰
Valois Kayque
۳
۲
Marcin Raczek
Finished
۰۷:۳۰
Stapor Rafal
۳
۱
Bartek Wisniewski
Finished
۰۸:۰۰
Szostak Michal
۲
۳
Jedynak Damian
Finished
۰۹:۰۰
Fabian Sikora
۳
۱
Denys Kovtanyuk
Finished
۰۹:۳۰
Alberto Ibarra
۰
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۰۹:۴۰
Pavel Kocabek
۱
۳
Andrei Knazik
Finished
۰۹:۵۰
Gracjan Rokita
۰
۳
Jedynak Damian
Finished
۱۰:۰۰
Juan Lara
۳
۰
Salvador Aracil
Finished
۱۰:۱۰
Jan Knot
۳
۲
Zdenek Dusek
Finished
۱۰:۲۰
Pavel Papirnik
۳
۲
Vojtech Kosak
Finished
۱۰:۲۵
Manzanares Juan
۰
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۰:۴۰
Pavel Kocabek
۰
۳
Zdenek Dusek
Finished
۱۰:۵۰
Brozek Michal
۳
۱
Suvorov Maxim
Finished
۱۰:۵۵
Szostak Michal
۲
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۱:۰۰
Alberto Ibarra
۲
۳
Juan Lara
Finished
۱۱:۱۰
Andrei Knazik
۳
۲
Jan Knot
Finished
۱۱:۲۰
Pavel Papirnik
۱
۳
Suvorov Maxim
Finished
۱۱:۲۵
Gracjan Rokita
۳
۰
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۱:۳۰
Jakub Michalski
۳
۰
Waldemar Jozala
Finished
۱۱:۳۵
Manzanares Juan
۱
۳
Salvador Aracil
Finished
۱۱:۴۰
Pavel Kocabek
۳
۱
Jan Knot
Finished
۱۱:۵۰
Vojtech Kosak
۲
۳
Brozek Michal
Finished
۱۱:۵۵
Fabian Sikora
۳
۱
Jedynak Damian
Finished
۱۲:۰۰
Krzysztof Juszczyk
۱
۳
Arkadiusz Skupinski
Finished
۱۲:۰۵
Juan Lara
۰
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۲:۱۰
Zdenek Dusek
۳
۱
Andrei Knazik
Finished
۱۲:۲۰
Pavel Papirnik
۱
۳
Brozek Michal
Finished
۱۲:۲۵
Morawiec Daniel
۱
۳
Mariusz Adamus
Finished
۱۲:۳۵
Manzanares Juan
۱
۳
Juan Lara
Finished
۱۲:۴۰
Suvorov Maxim
۳
۲
Vojtech Kosak
Finished
۱۲:۵۵
Gracjan Rokita
۳
۱
Fabian Sikora
Finished
۱۳:۰۰
Jakub Michalski
۳
۱
Arkadiusz Skupinski
Finished
۱۳:۰۵
Alberto Ibarra
۱
۳
Salvador Aracil
Finished
۱۳:۱۰
Zdenek Dusek
۲
۳
Andrei Knazik
Finished
۱۳:۲۰
Pavel Papirnik
۰
۳
Vojtech Kosak
Finished
۱۳:۲۵
Szostak Michal
۲
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۳:۳۰
Mariusz Adamus
۳
۱
Waldemar Jozala
Finished
۱۳:۳۵
Manzanares Juan
۲
۳
Alberto Ibarra
Finished
۱۳:۴۰
Aleksandr Dulov
۱
۳
Arvi Tammoja
Finished
۱۳:۴۵
Jan Spiegel
۰
۳
David Mutl
Finished
۱۳:۵۰
Brozek Michal
۳
۱
Suvorov Maxim
Finished
۱۳:۵۵
Krzysztof Juszczyk
۱
۳
Morawiec Daniel
Finished
۱۴:۰۵
Salvador Aracil
۲
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۴:۱۰
Edvinas Tamashauskas
۳
۱
Provodin Sergei
Finished
۱۴:۱۵
Jan Zalesky
۳
۱
Jan Prokes
Finished
۱۴:۲۰
Frantisek Korenek
۳
۲
Pasek Dominik
Finished
۱۴:۲۵
Gracjan Rokita
۳
۲
Szostak Michal
Finished
۱۴:۳۰
Jakub Michalski
۳
۱
Mariusz Adamus
Finished
۱۴:۳۵
Salvador Aracil
۱
۳
Alberto Ibarra
Finished
۱۴:۴۰
Aleksandr Dulov
۰
۳
Provodin Sergei
Finished
۱۴:۴۵
Jan Spiegel
۱
۳
Jan Prokes
Finished
۱۴:۵۰
Petr Semrad
۳
۱
Martin Dolezal
Finished
۱۴:۵۵
Fabian Sikora
۳
۲
Tomasz Witkowski
Finished
۱۵:۰۰
Morawiec Daniel
۳
۰
Arkadiusz Skupinski
Finished
۱۵:۰۵
Pedro J. Rocamora
۳
۰
Juan Lara
Finished
۱۵:۱۰
Arvi Tammoja
۳
۲
Edvinas Tamashauskas
Finished
۱۵:۱۵
David Mutl
۳
۲
Jan Zalesky
Finished
۱۵:۲۰
Frantisek Korenek
۳
۲
Martin Dolezal
Finished
۱۵:۲۵
Denys Kovtanyuk
۳
۲
Jedynak Damian
Finished
۱۵:۳۰
Krzysztof Juszczyk
۱
۳
Waldemar Jozala
Finished
۱۵:۳۵
Aleksandr Dulov
۲
۳
Edvinas Tamashauskas
Finished
۱۵:۴۵
Jan Spiegel
۰
۳
Jan Zalesky
Finished
۱۵:۵۰
Pasek Dominik
۳
۱
Petr Semrad
Finished
۱۵:۵۵
Szostak Michal
۲
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۱۶:۰۰
Jakub Michalski
۳
۱
Morawiec Daniel
Finished
۱۶:۰۵
Provodin Sergei
۳
۰
Arvi Tammoja
Finished
۱۶:۱۵
Jan Prokes
۳
۲
David Mutl
Finished
۱۶:۲۰
Frantisek Korenek
۱
۳
Petr Semrad
Finished
۱۶:۲۵
Jedynak Damian
۳
۰
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۶:۳۰
Krzysztof Juszczyk
۲
۳
Mariusz Adamus
Finished
۱۶:۳۵
Arvi Tammoja
۳
۱
Aleksandr Dulov
Finished
۱۶:۴۵
Jan Prokes
۲
۳
Jan Spiegel
Finished
۱۶:۵۰
Martin Dolezal
۱
۳
Pasek Dominik
Finished
۱۶:۵۵
Gracjan Rokita
۲
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۷:۰۰
Arkadiusz Skupinski
۰
۳
Waldemar Jozala
Finished
۱۷:۰۵
Provodin Sergei
۳
۱
Edvinas Tamashauskas
Finished
۱۷:۱۵
Jan Zalesky
۲
۳
David Mutl
Finished
۱۷:۲۰
Frantisek Korenek
۱
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۷:۲۵
Karol Guzy
۲
۳
Damian Bucko
Finished
۱۷:۳۰
Jakub Michalski
۳
۲
Krzysztof Juszczyk
Finished
۱۷:۳۵
Vlastimil Kocvara
۱
۳
Vladimir Libovicky
Finished
۱۷:۵۰
Pasek Dominik
۳
۰
Petr Semrad
Finished
۱۷:۵۵
Jakub Nowak
۲
۳
Piotr Odelski
Finished
۱۸:۰۰
Morawiec Daniel
۳
۰
Waldemar Jozala
Finished
۱۸:۰۵
Pavel Vyvial
۱
۳
Cerveny Tomas
Finished
۱۸:۲۰
Martin Kocvara
۳
۱
Milan Dvorak
Finished
۱۸:۲۵
Piotr Odelski
۳
۰
Damian Bucko
Finished
۱۸:۳۰
Mariusz Adamus
۳
۱
Arkadiusz Skupinski
Finished
۱۸:۳۵
Vlastimil Kocvara
۱
۳
Cerveny Tomas
Finished
۱۸:۵۰
Jan Hrncir
۳
۲
Petr Kotrbaty
Finished
۱۸:۵۵
Jakub Nowak
۳
۰
Michal Bracha
Finished
۱۹:۰۰
Arkadiusz Skupinski
۰
۳
Krzysztof Juszczyk
Finished
۱۹:۰۵
Vladimir Libovicky
۳
۱
Pavel Vyvial
Finished
۱۹:۲۰
Martin Kocvara
۰
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۹:۲۵
Karol Guzy
۰
۳
Piotr Odelski
Finished
۱۹:۳۰
Morawiec Daniel
۳
۲
Waldemar Jozala
Finished
۱۹:۳۵
Vlastimil Kocvara
۳
۱
Pavel Vyvial
Finished
۱۹:۵۰
Milan Dvorak
۲
۳
Jan Hrncir
Finished
۱۹:۵۵
Jakub Nowak
۲
۲
Damian Bucko
inprogress
۲۰:۰۰
Jakub Michalski
۱
۳
Mariusz Adamus
Finished
۲۰:۰۵
Cerveny Tomas
۱
۰
Vladimir Libovicky
inprogress
۲۰:۲۰
Martin Kocvara
-
-
Jan Hrncir
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۵
Petr Kotrbaty
-
-
Milan Dvorak
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۵
Belarus
Liga Pro
Andrei Bairakov
۱
۳
Andrei Smirnov
Finished
۰۸:۳۰
Viktor Anishchenko
۱
۳
Alekseev Anton
Finished
۰۹:۰۰
Andrei Smirnov
۱
۳
Viktor Anishchenko
Finished
۰۹:۳۰
Andrei Bairakov
۳
۱
Viktor Anishchenko
Finished
۱۰:۳۰
Sergei Komsa
۲
۳
Evgenii Mutianko
Finished
۱۲:۳۰
Anton Mokei
۳
۲
Aleksei Kuchuk
Finished
۱۳:۰۰
Evgenii Mutianko
۳
۰
Anton Mokei
Finished
۱۳:۳۰
Sergei Komsa
۳
۰
Anton Mokei
Finished
۱۴:۳۰
Evgenii Mutianko
۲
۳
Aleksei Kuchuk
Finished
۱۵:۰۰
Alexander Logunov
۳
۲
Valentin Ranchenko
Finished
۱۶:۳۰
Kiriil Skochelenkov
۲
۳
Vladimir Koshel
Finished
۱۷:۰۰
Valentin Ranchenko
۲
۳
Kiriil Skochelenkov
Finished
۱۷:۳۰
Vladimir Koshel
۳
۲
Alexander Logunov
Finished
۱۸:۰۰
Alexander Logunov
۳
۰
Kiriil Skochelenkov
Finished
۱۸:۳۰
Valentin Ranchenko
۲
۳
Vladimir Koshel
Finished
۱۹:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Adrian Rubinos
۰
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۰۹:۳۰
Jiri Martinko
۳
۰
Diego Piguave
Finished
۱۰:۴۰
Lichen Wang
۳
۱
Nicolas Galvano
Finished
۱۱:۱۵
Adrian Rubinos
۰
۳
Youssef Abdel-Aziz
Finished
۱۱:۴۵
Amin Ahmadian
۰
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۲:۱۵
Lichen Wang
۳
۱
Amirreza Abbasi
Finished
۱۲:۴۵
Diego Piguave
۰
۳
Nicolas Galvano
Finished
۱۳:۱۵
Adrian Rubinos
۱
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۳:۴۵
Lichen Wang
۳
۱
Youssef Abdel-Aziz
Finished
۱۴:۱۵
Amirreza Abbasi
۳
۰
Nicolas Galvano
Finished
۱۴:۴۵
Amin Ahmadian
۳
۰
Diego Piguave
Finished
۱۵:۱۵
Lichen Wang
۳
۱
Amin Ahmadian
Finished
۱۶:۱۵
Amin Ahmadian
۳
۲
Amirreza Abbasi
Finished
۱۶:۳۰
Jiri Martinko
۰
۳
Lichen Wang
Finished
۱۷:۱۵
Turkey
WTT Feeder Antalya Women
Franziska Schreiner
۱
۳
Aikaterini Toliou
Finished
۱۲:۱۵
Miwa Harimoto
-
-
Arantxa Cossio Aceves
Finished
۱۲:۱۵
Wan Yuan
-
-
Mateja Jeger
Finished
۱۲:۱۵
Katarzyna Wegrzyn
-
-
Yi-Hua Huang
Finished
۱۲:۱۵
Sofia Xuan Zhang
۰
۳
Sarah De Nutte
Finished
۱۲:۵۰
Li Sian Alice Chang
۳
۱
Anna Hursey
Finished
۱۲:۵۰
Hsin Huang
۳
۲
Hsien-Tzu Cheng
Finished
۱۲:۵۰
Yu-Jhun Li
۳
۰
Tin-Tin Ho
Finished
۱۲:۵۰
Prithika Pavade
۳
۰
Bianca Mei Rosu
Finished
۱۴:۳۵
Ivana Malobabic
۰
۳
Jian Zeng
Finished
۱۴:۳۵
Audrey Zarif
۳
۱
Karen Lyne
Finished
۱۴:۳۵
Yu-Wen Huang
۱
۳
Minami Ando
Finished
۱۴:۳۵
Solomiya Brateyko
۰
۳
Sabine Winter
Finished
۱۵:۱۰
Asuka Sasao
۳
۰
Sarah Hanffou
Finished
۱۵:۱۰
Hana Arapovic
۱
۳
Elena Zaharia
Finished
۱۵:۱۰
Yu-Jhun Li
۳
۲
Sarah De Nutte
Finished
۱۸:۴۵
Tung-Chuan Chien
۳
۱
Elena Zaharia
Finished
۱۹:۰۵
Asuka Sasao
۰
۳
Sabine Winter
Finished
۱۹:۲۵
Audrey Zarif
۰
۳
Jian Zeng
Finished
۱۹:۳۰
Prithika Pavade
۱
۳
Minami Ando
Finished
۱۹:۳۰
Ukraine
WIN CUP Women
Alina Cherniavska
۳
۱
Tetyana Yuhan
Finished
۱۳:۳۰
Tetyana Yuhan
۰
۳
Anastasia Telykh
Finished
۱۴:۰۰
Alina Cherniavska
۰
۳
Anastasia Telykh
Finished
۱۴:۳۰
Yulianna Zanik
۲
۳
Tetyana Yuhan
Finished
۱۵:۰۰
Alina Cherniavska
۲
۳
Yulianna Zanik
Finished
۱۵:۳۰
Anastasia Telykh
۱
۳
Tetyana Yuhan
Finished
۱۶:۰۰
Tetyana Yuhan
۳
۱
Alina Cherniavska
Finished
۱۶:۳۰
Tetyana Yuhan
۰
۳
Yulianna Zanik
Finished
۱۷:۳۰
Anastasia Telykh
۲
۳
Alina Cherniavska
Finished
۱۸:۰۰
Yulianna Zanik
۰
۳
Alina Cherniavska
Finished
۱۸:۳۰
Yulianna Zanik
۰
۳
Anastasia Telykh
Finished
۱۹:۰۰
Turkey
WTT Feeder Antalya, Doubles
Allegro M./Lambiet F.
۱
۳
Pang Y.E.K./Quek I.
Finished
۱۶:۳۰
Armenia
Armenia ITT CUP Women
Raisa Parsadanyan
۱
۳
Hasmik Khachatryan
Finished
۱۶:۳۰
Mariam Hambardzumyan
۰
۳
Hasmik Khachatryan
Finished
۱۷:۱۰
Maria Khachatryan
۰
۳
Raisa Parsadanyan
Finished
۱۸:۱۰
Hasmik Khachatryan
۳
۱
Maria Khachatryan
Finished
۱۹:۱۰
Raisa Parsadanyan
۳
۰
Mariam Hambardzumyan
Finished
۱۹:۳۰
Czech Republic
Extraleague
Filip Delincak
۰
۳
Tomas Tregler
Finished
۱۸:۵۲
Petr Korbel
۱
۳
Tomas Martinko
Finished
۱۹:۱۰
Jiri Vrablik
۳
۰
Jakub Crha
Finished
۱۹:۳۰